Screenshot 2014-06-29 11.39.46

Journalist OCH MODERATOR

Åsa Julin är journalist med 15 års erfarenhet av samhälls- och ekonomibevakning från Sveriges största redaktioner. 
Idag är hon främst verksam som moderator och programledare. 


Hon har bred kompetens att leda diskussioner och seminarier. Med henne som samtalsledare får ni en påläst och engagerad moderator, som driver diskussionen framåt på ett seriöst men lättillgängligt sätt. 

Hon bidrar också gärna till utformningen av seminariet. Dramaturgi och timing har stor betydelse för en lyckad konferens.

Välkommen!


 
"Åsa Julin uppfyllde som moderator alla våra förväntningar och bidrog i högsta grad till att vår workshop blev så lyckad. Med fullständig kontroll och på ett väldigt trevligt sätt ledde hon både talare och publik från början till slut. Kvalitet rakt igenom!”

Mats Ulfendahl
Vetenskapsrådet

 

kontakta åsa