Screenshot 2014-06-29 11.39.46

producent

Åsa har producerat totalt nio Sommarprogram för P1, Sveriges Radio, med sommarvärdar både från näringslivet, politiken och kulturen.

Arbetet som producent handlar mycket om att skapa förtroende och tillsammans bygga ett program som leder framåt och är spännande ända till slutet. 
De många åren som producent har gett gedigna kunskaper kring att bygga dramaturgi, och vaska fram kärnan och hjärtat i vad som ska sägas. Det är till stor nytta i andra delar av Åsas verksamhet.
 

"Åsa hade väldigt stor betydelse för att mitt Sommar blev så bra. Hon är en bra lyssnare och bidrog till att lyfta innehållet flera gånger om."

Anton Abele,
(M) riksdagsledamot

 

EXEMPEL