Screenshot 2014-06-29 11.39.46

moderator

Åsa Julin är en driven moderator som med sin långa erfarenhet som nyhets- och ekonomijournalist greppar de flesta frågor inom samhällsbevakning. Åsa Julin leder allt från stora seminarier till rappa dueller, och integrerar gärna publiken om tillfälle ges. 

Hon kan också ge råd om strukturen på seminariet. Det finns flera bra sätt att lägga upp samtalen för att nå maximal nytta.

Exempel på utförda moderatorsuppdrag:
  • SNS: Byggande av bostäder och infrastruktur
  • Vetenskapsrådet — Tandvårdsförsäkringens placering utanför hälso- och sjukvårdsförsäkringen
  • SMHI — FN:s klimatrapport IPCC 3 och konsekvenser i praktiken
  • Civilekonomerna: Chefer — en bristvara
  • Klimatkonferensen 2015, Jönköpings kommun
  • Ekotransport 2030: Hur ska vi nå en fossilfri fordonsflotta?
  • STUNS: Om life science-industrins framtid i Uppsala
  • Interna konferenser för t ex Dustin, Swedavia och Lärarförbundet