Screenshot 2014-06-29 11.39.46

exempel kunder

sagt om åsa

Åsa Julin gjorde ett utomordentligt arbete att leda vår debatt i Almedalen. Som moderator är Åsa påläst och klipsk, med glimten i ögat. Det kändes oerhört tryggt att lämna över debatten till Åsa, som ledde diskussionerna på bästa möjliga sätt. Jag kan varmt rekommendera Åsa som moderator."

Lotta Anestedt
Civilekonomerna


 

Åsa modererade vår konferens "Stabilisera klimatet - utmaningar och lösningar". Åsas lyckades med väl förberedda frågor få svåra saker att verka enkla, något som bidrog till ett öppet och trevligt diskussionsklimat mellan föreläsare, paneldeltagare och publik. Jag kan varmt rekommendera Åsa Julin som moderator."

Lena Lindström
SMHI

Åsa Julin uppfyllde som moderator alla våra förväntningar och bidrog i högsta grad till att vår workshop blev så lyckad. Med fullständig kontroll och på ett väldigt trevligt sätt ledde hon både talare och publik från början till slut. Kvalitet rakt igenom!”

Mats Ulfendahl
Vetenskapsrådet


 
Åsa tog publikdeltagandet till nästa nivå genom att involvera rätt åhörare vid rätt tillfälle, så att det blev ett naturligt utbyte mellan talare och publik. Detta kräver både en hel del förberedande arbete men också improvisationsförmåga toppad med omdöme och fingertoppskänsla."

Johan Skarendahl
IQ Samhällsbyggnad 

Åsa är en väldigt skicklig, lyhörd men sträng producent som var en stor tillgång när jag gjorde mitt sommarprogram 2013.”

Daniel Sachs
VD Proventus

Åsa var väldigt engagerad, proffsig, lugn och säker som moderator. Jag kände att jag kunde luta mig tillbaka och lita på att hon på ett proffsigt och säkert sätt skulle guida oss genom det långa programmet under konferensens två dagar. Vilket hon också gjorde. Hon fick även positiv feedback från deltagare på konferensen. Jag skulle definitivt rekommendera Åsa till andra evenemang!"

Petra Tammert-Seidefors
Länsstyrelsen i Stockholm
Nationell konferens om människohandel och exploatering